1 серце :) (Сподобалося?)
Loading...

Мої мрії

руки дівчини, девушка руки рисует, красивые руки девушки, girl's hands, woman hands, write hands

Бійтеся Ваших мрій – вони мають властивість збуватися :). Фото зробила julia davila

Мрія № 1

Моя мрія має вартість машини Maserati GranTurismo. Саме цю марку я вибрала, бо мені подобається їх логотип.
Тризуб на передньому бампері має дуже про-український вигляд :).
Але при цьому хочу відразу наголосити: автомобіль Maserati GranTurismo безпосередньо не є моєю мрією.
Беріть вище – у мене ще більш запущена стадія мрійництва :)

Так-от насправді, я всього-навсього мрію про те, щоб у найбільшій бібліотеці України – імені Володимира Івановича Вернадського була зроблена така сама комп’ютерна мережа, яка існує у самій простій бібліотеці елементарного ВУЗу закордоном.

Я мрію про можливість перевіряти наявність книжок, резервувати їх і замовляти бажану літературу, не списуючи пожовклий папірець талона-замовлення, а прямо тут і прямо зараз – сидячи за комп’ютером у іншому місті, а може навіть – у іншій країні.

Я мрію про те, що півтори години часу кожного читача будуть цінуватися (для тих, хто не знає – саме стільки в середньому триває виконання “замовлення” книги).
І хочу також, щоб із цього гарного приміщення на Московській площі у місті Києві, було вивітрено СРСР-івський пил… Тобто щоб світло, яке пробивається з книгосховищ Вернадки було видно дуже далеко.
Щоб аж на весь Інтернет…
Хоча, я згодна, це явно складніший проект. Тож однією Maserati GranTurismo тут не обійдешся :).
Доведеться прицінитися ще на квартири у славному Манхетені :).
Хоча це це вже зовсім інша мрія…

Дата оприлюднення мрії – 8 грудня 2012 року

 

Dream No 1. in English

My dream costs as Maserati GranTurismo. I have chosen this brand because of their logo.

Trident on the front bumper has a very pro-Ukrainian appearance :).
However, I want to emphasize once exactly now: car Maserati GranTurismo is not my dream.
Look further – I am much more advanced dreamer :)

So my dream is very simple. It concerns creating in the biggest library of Ukraine – named after Volodymyr Ivanovych Vernadsky, the same computer network that exists in the smallest library of any countryside university abroad.

I dream about the possibility of checking books, reserving them and ordering the interesting literature, not by filling yellowed paper of ticket-order but right here and right now. I want to sit at my computer in another city, or even – in another country and do that.

I dream that one and a half hours of time of every reader will be appreciated (for those who do not know – it is approximate duration of waiting for an “order” of the books).
I also want to sweep out USSR-like dust from this beautiful building in the Moscow Square in Kiev… Hence, light, which is shining from the book-shelves at Vernadka, would be seen very far from it.
Up the entire Internet …
Although, I agree, it is clearly more complex project. So one Maserati GranTurismo is not enough :).
Therefore, I need to ask at least the price for an apartment in the well-recognised Manhattan :).
However, this is my another dream …

Date of publication of this dream – December 8, 2012

 

Жінка у протигазі, женщина противогаз, woman gas mask, respirator woman

Я мрію про життя без протигазів / I have a dream: to live without respirator… Photo by Jennifer Stumpf

Мрія № 2

Зараз хіміки і фізики будуть голосно сміятися, але я мрію про те, що хтось із них винайде такий апарат, який буде переробляти шкідливий CO2.
Я думаю, що у Нобелівському комітеті для такої Людини навіть премію не пожалкують.

Адже щоразу, коли я слухаю про усілякі Дохійські домовленості та рівень забрудненості атмосфери, я розумію, що швидше за все кінець світу прилетить не з космосу. Це буде логічне завершення господарювання людства. Тим більше, анонс подій ми уже бачили :(.

Планета виживе. Безлюдних планет у Сонячній системі багато…
Шановні фізики і хіміки!
Прошу, подумайте над таким апаратом. Людство Вам буде повік вдячне :)

Дата оприлюднення мрії – 23 грудня 2012 року

Dream No 2. in English

Chemists and physicists probably will laugh loudly, but I dream that one of them will invent a device that will recycle harmful CO2.
I think that the Nobel Committee also will be generous and award such a person.
Every time I listen to any information about Doha agreements and the level of air pollution, I understand that the most likely Armageddon would not come from the Space. It will be the logical conclusion of mankind’s business activity.
Moreover, the announcement of the events we have already seen: (.

Earth will survive. There are many uninhabited planets in the solar system…
Dear physicists and chemists!
Please, think of such a device. Mankind will be forever grateful to you :)

Date of publication of this dream – December 23, 2012

Поділитися з іншими

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *